Thuis in medezeggenschap
Huis voor OndernemingsRaden
Sterke OR, ons succes!

OR advies

Natuurlijk samen

Organiseren

Word zelf een expert

Leren

Over ons
Kuiper en van de Kieft ondersteunt ondernemingsraden bij al hun werk.

Welkom bij Kuiper en van de Kieft. Hier vindt u adviseurs die bijdragen aan het realiseren van uw doelen. Adviseurs die zeer ervaren zijn in medezeggenschap. Voor ons is de Wet op de ondernemingsraden gesneden koek.

Wij adviseren u graag: door mee te denken, mee te praten en mee te schrijven. We doen met u mee in uw hele proces: overleg met bestuurder overleg met de achterban, betrekken van vakbonden, noem maar op. We werken samen, maar nemen niet over.

Bel ons voor een afspraak!

030 369 0701

René van de Kieft
Jan Kuiper,
Partners Kuiper en Van de Kieft

Hier huur je ons voor in
Dit zijn onze specialismen
Reorganisaties
Ingrijpende processen, waarbij niet alleen feiten, maar ook emoties sterk meespelen. Wij hebben hierin veel ervaring, dat we zowel de sociale dynamiek als de bedrijfsmatige en juridische aspecten hanteerbaar houden voor de OR.
Bedrijfssluitingen
Samen met de ondernemingsraad toetsen we nut en noodzaak. De OR stelt doelen, wij dragen bij aan de strategie om die zoveel mogelijk te realiseren. Met uitgebreide kennis van processen, financiën en rechtsgang.
Fusies & Overnames
Fusies hebben niet alleen op de korte termijn effect, maar vooral op de lange termijn. Met onze bedrijfskundige kennis en expertise haal je dat lange termijn beeld in huis. Daar kan de OR vervolgens eigen doelen op realiseren.
Financiële Vraagstukken
Cijfers lezen en doorgronden vormt vaak een uitdaging voor de ondernemingsraad. Wij vertalen onze financiële deskundigheid in een voor de OR hanteerbare inbreng. Zo kan de ondernemingsraad in gesprek komen en blijven over financiële vraagstukken van elk formaat.
Outsourcen
Ondernemingsraden en bonden staan vaak (terecht) zeer kritisch ten opzichte van outsourcing. Kuiper en van de Kieft draagt bij aan een analyse en een kritische beoordeling van plannen. Dat kan leiden tot afblazen, of zorgvuldige afwikkeling en een eerlijk perspectief.
Strategisch Beleid
Wij worden vaak gevraagd om de positie van de OR in het beïnvloeden van de bedrijfsstrategie te verbeteren. Dat doen we door onze kennis met de OR te delen en hem inhoudelijk en qua proces te ondersteunen. We nemen de OR-rol niet op ons, maar versterken de OR.

Onze manier?
Wij werken volgens de triple A methode!

Kuiper en van de Kieft oriënteert zich op de doelen die de ondernemingsraad heeft of kan ontwikkelen. Die doelen vormen de basis voor onze inbreng. Die inbreng varieert van onderzoek, contra-expertise, advies over de medezeggenschapsstrategie, begeleiden van overleg, achterban betrekken tot mee-onderhandelen, begeleiden van escalatiescenario’s tot de realisatie van een rechtsgang.

Ons werk begint met luisteren: wat wil de opdrachtgever bereiken, wat is zijn context, welke kennis is er in de OR, hoe wordt de medezeggenschap ervaren? Aandacht voor u. Aandacht voor uw collega’s. Aandacht voor het vraagstuk.

Op basis van het contract sluiten we aan bij het werk van de OR. We trekken samen op met oog op het bereiken van doelen. Sluiten aan door te leveren wat we zijn overeengekomen. Altijd dicht op de OR, die steeds betrokken is en de regie houdt.

Wij stemmen ons werk af op de wensen van de OR. Wat is er nodig: onderzoek, kennis, ervaring, juridisch inzicht, snelheid, intensiteit, krachtig optreden, diepgang? Afstemmen leidt tot helderheid in het ‘contract’ tussen de OR en Kuiper en van de Kieft.

onze adviseurs
Ontmoet onze adviseurs

Blijf verbonden met ons

We werken voor u.

En dat doen we goed.

Recensies
Wat onze klanten over ons zeggen

Hoewel klanten niet helemaal het goede woord is. Als we namelijk samen werken zijn we jouw beste collega en dat lees je in de reviews terug!